Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer!

Onze school is de wereld in het klein. Dat betekent dat we vooral met elkaar in gesprek moeten blijven. Leerkrachten, ouders én kinderen werken samen als hecht team. Dat doen we zo:
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten van de school. Eén keer in de zes weken gaat de MR met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen binnen de school. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? De wereld is continu in beweging, dus dat geldt ook voor ons.
 

Kinderparlement

Het kinderparlement bestaat uit zes leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Eén keer in de zes weken gaan zij in gesprek met juf Elize en juf José om te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Het kinderparlement deelt in de groepen wat zij hebben besproken. Het kinderparlement heeft het volgende al bereikt:
  • nieuw speelgoed voor op het schoolplein
  • meer aandacht voor schonere toiletten
  • de Wereldwijskrant (nog in ontwikkeling)