Dit is Wereldwijs

Dit is Wereldwijs

Een kleine, veilige wijkschool

Op onze school zitten ongeveer 130 kinderen. Wij zijn een kleine, veilige wijkschool. Veel kinderen wonen dichtbij en komen lopend of fietsend naar school. Wij vinden het belangrijk om een kleine school te blijven. Iedereen kent elkaar: de kinderen, de ouders, het team. Dit maakt dat we op een fijne manier kunnen samenwerken.

Wij zijn een basisschool. Dit betekent dat het onze opdracht is om kinderen een stevige basis mee te geven. Hieronder verstaan wij heel goed rekenonderwijs, taalonderwijs en leesonderwijs. Onze focus ligt op deze 3 vakgebieden.
 

Iedereen is welkom!

OBS Wereldwijs is een openbare basisschool. We maken geen onderscheid in culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging. We leren kinderen om samen te werken en om respect te hebben voor elkaar. Zo weet ieder kind hier op school: ik ben welkom!

Wij besteden aandacht aan verschillende feesten, die soms hun oorsprong vinden in een religie, zoals Kerst. Wij informeren kinderen altijd over de oorsprong van een feest. De viering staat voor ons los van het religieuze aspect. Met Kerst vieren wij het samen zijn, het gezellig hebben met elkaar en iets doen voor een ander. Wij verwachten daarom ook dat alle kinderen aan alle activiteiten deelnemen.
 

Onderdeel van Stichting Klasse

Basisschool Wereldwijs is onderdeel van Stichting Klasse. Stichting Klasse telt zeventien locaties, waar zo'n 450 medewerkers openbaar onderwijs verzorgen aan meer dan 2600 leerlingen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Kijk meer info over de stichting op www.stichtingklasse.nl