Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Rondleiding

Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over de school. Na de rondleiding krijgt u een aanmeldformulier.  Indien u hierna besluit uw kind bij ons op school aan te melden, vult u het aanmeldformulier in en levert dit in bij de school. Vervolgens brengen wij in kaart wat uw kind nodig heeft en of wij dit als school kunnen bieden. Indien dit het geval is, gaan wij over tot inschrijving. Indien uw kind iets anders nodig lijkt te hebben, gaan wij met u in gesprek en samen op zoek naar de beste onderwijsplek voor uw kind.
 

Bijna 4 jaar, tijd om te komen wennen!

Enige tijd voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit om een afspraak te maken, voor een eerste kennismaking, na schooltijd. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wen-ochtenden af, zodat uw kind alvast een kijkje kan nemen bij ons op school. Wist u dat het wennen soms spannender is voor de vader of moeder dan voor het kind zelf?

De eerste schooldag is in principe de eerste dag na de vierde verjaardag.
 

Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school, zullen wij u altijd vragen of wij contact op mogen nemen met de huidige school van uw kind(eren). Pas na contact met de huidige school besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).
 

Schooljaar 2023 - 2024

In schooljaar 2023 - 2024 kunnen wij geen nieuwe leerlingen ontvangen in de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groepen zijn vol.