Veilig leren in kleine groepen

Veilig leren in kleine groepen

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig en fijn voelt bij ons op school. We zien het als een voorwaarde om je verder te gaan ontwikkelen. Dat doen we op verschillende manieren:
 
  1. U heeft vast wel eens gehoord van groepen met 30 leerlingen of meer. Daar geloven wij op Wereldwijs niet in. Onze groepen zijn zo rond de 22 leerlingen. Ieder kind krijgt hierdoor de aandacht die hij of zij nodig heeft.
  2. In de meeste groepen staat dagelijks een leerkracht én een onderwijsassistent. Oftewel: er zijn 2 volwassenen op 22 kinderen aanwezig. 
  3. In de klas worden dagelijks groepsvormende activiteiten gedaan. Zo maken we van iedere klas een groep.
  4. Alle kinderen leren wat er van hen verwacht wordt op school, ook wel schoolgedrag genoemd. Dit doen we vanuit 3 uitgangspunten: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Een concreet voorbeeld hierbij is naar het toilet gaan. Je trekt door en wast je handen (hygiëne is een vorm van fysieke veiligheid), je laat een ander op het toilet met rust (respect) en je zorgt ervoor dat je het toilet netjes achterlaat (verantwoordelijkheid).