Rots en Water

Rots en Water

Bij Rots en Water leert ieder kind zichzelf beter kennen. Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet meer leuk? Waar ligt mijn grens? Hoe geef ik dan aan bij een ander? Het zorgt ervoor dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter kunnen samenwerken.

Op Wereldwijs hebben wij meerdere leerkrachten die expert zijn in het geven van Rots en Water lessen. De lessen zijn in de speelzaal, zodat kinderen alle ruimte krijgen om de oefeningen te doen.