Onze school telt ruim 170 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Dat betekent dat de groepen klein zijn. Een groot voordeel, omdat we ieder kind de aandacht kunnen geven die het verdient. Zo is het bij ons heel gewoon dat kinderen uit één groep op verschillende niveaus met de leerstof bezig zijn.

Veel kinderen uit de directe omgeving bezoeken onze school. Ouders die voor Wereldwijs kiezen, vinden het belangrijk dat hun kinderen na schooltijd en in de vakanties met vriendjes of vriendinnetjes in de wijk kunnen spelen.

Daarnaast hebben we een regiofunctie als het gaat om het onderwijs aan kinderen uit Gouda en omgeving die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Deze kinderen worden in een speciale groep opgevangen, waar zij samen Nederlands leren.

De meeste tijd besteden we aan taal en rekenen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Vakken als drama, tekenen en handvaardigheid komen ook aan bod.

Computers spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Ook in onze school zijn ze volop aanwezig. In iedere klas staan computers die leerlingen gebruiken voor het opzoeken van informatie en als hulpmiddel bij de verschillende vakken. Daarnaast hebben we in ieder lokaal de beschikking over een digitaal schoolbord. In de groepen 4 en 5 wordt intensief met tablets gewerkt.

We beschikken over een team van uiterst gemotiveerde leerkrachten. Mensen die bewust voor onze school gekozen hebben omdat ze lesgeven op basisschool Wereldwijs zien als een uitdaging.