Op deze pagina vindt u de nieuwsbrieven van obs Wereldwijs met alle "Wijze Weetjes". In deze nieuwsbrieven kunt u lezen welke leerlingen er binnenkort jarig zijn, welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden, maar ook vindt u daar algemene informatie en nieuws uit de diverse groepen en nieuws vanuit de Brede School. Deze nieuwsbrief wordt over het algemeen 1x per 2 weken meegegeven.

Bij activiteiten staan verslagen van de meest recente gebeurtenissen en in het fotoboek kunt u de foto's zien die bij deze activiteiten gemaakt zijn.